O Filme

Alexander Dubček spolu s generálom Milanom Rastislavom Štefánikom patria k najznámejším Slovákom, resp. Čechoslovákom na svete. Na našich cestách sa často stretávame s tým, že ľudia pri zmienke o Slovensku alebo Československu majú asociáciu s menom Alexandra Dubčeka, s menom politika dobrej vôle, významným Slovákom, ktorý zohral veľkú úlohu v dejinách Európy i celého sveta. S entuziazmom sme začali pracovať na tomto projekte, aj keď priznávam, že za 10 rokov našej producentskej práce sa po prvýkrát stretávame s projektom tak veľkého rozsahu ako celovečerný hraný film.

Spoluautor námetu tohto projektu Karol Hlávka je známy spisovateľ, scenárista, cestovateľ a slovinista, ktorý sa zaoberá slovenskou a slovanskou históriou. Karol Hlávka je autorom scenára jedného z najlepších filmov československej kinematografie Fontána pre Zuzanu.

Účasť na projekte prijal jeden z najvýznamnejších svetoznámych režisérov Andrej Michalkov Končalovskij, ktorý sa zhostí réžie a zároveň sa bude spolupodieľať na scenári tohto audiovizuálneho diela.

Prínos pre audiovizuálnu kultúru v SR a ČR bude v podobe réžie Andreja Končalovského, o čom svedčí jeho mnohostranné dielo, zaoberajúce sa najdôležitejšími problémami ľudstva, jeho otvorenosť voči všetkému novému, veľký rozsah jeho analytického uvažovania, osobné rysy jeho povahy ako výnimočnej postavy moderného života a v neposlednom rade jeho vysoká profesionalita. Práve jeho participácia na tomto projekte predpovedá, že dielo má šancu obstáť nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v medzinárodnom filmovom svete a tým zviditeľniť našu krajinu a jej neodmysliteľné miesto v Európe.

Široký internacionálny rozhľad režiséra umožní pri jeho spolupráci na scenári, s odstupom času od historických udalostí, zobraziť širšie geopolitické pozadie udalostí roku 1968. Napriek tomu, že pôjde o hraný politický thriller, vyžaduje scenár prísne dodržiavanie historických udalostí a osobné výpovede svedkov, osobných priateľov a rodiny A. Dubčeka, štátnikov a historikov.

„Akúkoľvek periódu akejkoľvek krajiny môžeme analyzovať z rôznych uhlov pohľadu.“

Andrei Konchalovsky

Našim cieľom je detailne skúmať osobnosť Alexandra Dubčeka, možnosť pochopiť určité historické súvislosti a procesy. Námet Karola Hlávku k filmovému projektu LECA production, inšpirovaného životom Alexandra Dubčeka, zachytáva aj ideál ľudskosti, vnútornej celistvosti, umenie brániť svoje princípy. V žiadnom prípade nejde o idealizáciu a glorifikáciu jedného človeka.

„Sme toho názoru, že my ,Slovania, prežívame momentálne taký kritický historický moment, keď môžeme premeškať poslednú šancu spojenia našich národov na základe humánnych ideálov, ktoré sú pochopiteľné pre každého a to sú predovšetkým ľudskosť, úprimnosť, dôvera.“Andrej Antonio Leca, spoluautor námetu a producent

Vzhľadom na to, že ide o projekt, ktorého hlavným aktérom je azda najznámejší Slovák/Čechoslovák/ vo svete – Alexander Dubček, veríme, že jeho príbeh v kontexte svetových pohybov 60. rokov a nových myšlienok o slobode ľudstva má osloviť súčasnú zložitú dobu a azda aj ponúknuť východiská z jej chaosu.

Náš zámer je predstaviť film v roku 2018, pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari, ktorej symbolom je Alexander Dubček.

Na projekte odborne spolupracuje viacero tuzemských a zahraničných osobností. Projekt je producentsky budovaný ako medzinárodná koprodukcia.

<< späť