Generálmajor Ing. SVETOZÁR NAĎOVIČ

NAdOVIc

Odborný konzultant a garant

Narodil sa 5.07.1939 vo Vrádišti . Pochádza z významnej učiteľskej rodiny, kde po absolvovaní gymnaziálneho štúdia v Trenčíne sa rozhodol pre vojenskú kariéru. Začal ju v Pechotnom učilišti v Lipníku nad Bečvou, kde po premiestnení doštudoval vo Vyškove na Morave a bol vyradený v hodnosti poručíka. V septembri 1959 ho pridelili k 4. Streleckej divízii do Havlíčkov Brod. V základných veliteľských funkciách pôsobil v 7. Streleckom pluku v Jidřichov Hradec a po reorganizácii divízie v 8. Tankovom pluku v Jihlave, kde súbežne absolvoval tankistickú odbornosť.

Od r.1963 študoval na Vojenskej akadémii v Brne päťročný vojensko-inžiniersky smer v špecializácii tankovej a automobilovej techniky. V hodnosti kapitána ho najskôr umiestnili k 55. motostreleckému pluku v Trebišove a ustanovili do funkcie zástupcu veliteľa tankového práporu pre technické veci. Od 26.augusta 1968 sa stal zástupcom veliteľa pre technické veci v 64.tankovom pluku v Leviciach.

V r. 1972 – 1973 velil 10.tankovému pluku SNP v Martine. V r.1973 – 1975 v hodnosti podplukovníka študoval na Akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR Klimenta Jefremoviča Vorošilova v Moskve.

V r.1975 najskôr pôsobil vo funkcii náčelníka štábu 9.tankovej divízie v Tábore a potom, do októbra 1976, bol náčelníkom štábu 4.tankovej divízie v Havlíčkov Brod.

V r.1976 ho povýšili do hodnosti plukovníka a ustanovili za veliteľa 4.tankovej divízie, ktorej velil do roku 1982. Následne získal hodnosť generálmajora a funkciu náčelníka štábu 4.vševojskovej armády. V tejto funkcii pôsobil do roku 1986.

V roku 1986 sa stal zástupcom náčelníka štábu Východného vojenského okruhu v Trenčíne a v roku 1990 bol štátom ustanovený za náčelníka Správy pre zabezpečenie odchodu sovietskych vojsk z Československa. Ešte počas pôsobenia v tejto funkcii ho koncom mája 1991 vymenovali za náčelníka Hlavnej správy pozemných síl Československej armády až do rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky.

V Armáde Slovenskej republiky pôsobil v najvyšších funkciách až do odchodu do výslužby v r.1997.

V roku 2004 Ministerstvo obrany SR vydalo knižnú publikáciu Genmjr. Naďoviča pod názvom Čelom vzad! o dôstojnom odchode po nedôstojnom príchode.

Generálmajor v.v. Naďovič je neustále činný v Klube generálov Armády SR.

Vyznamenania:

Za službu vlasti – 1970, Za zásluhy o obranu vlasti – 1972, Rad červenej hviezdy – 1983, Za zásluhy o Československú ľudovú armádu II. st. – 1990, Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. st. – 1991, Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008, Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2010 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána II. st. – 20013 (KGSR), Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2013 (KGSR), Pamätná medaila Jana Nálepku-Repkina – 2013 (SZPB)

<< späť