O LECA FILM production

Zakladateľmi produkčnej spoločnosti a umeleckej agentúry LECA FILM production sú producent a organizátor podujatí Andrej Antonio Leca a producent a dramaturg Roberto Leca.

Poslaním LECA FILM production je rozvoj kultúrnych a spoločenských hodnôt na Slovensku, rovnako aj vytváranie pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí. Umelecká agentúra LECA FILM production zastupuje mnohé významné osobnosti umeleckej sféry a svojimi aktivitami obohacuje a podporuje kultúrne podujatia na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje s významnými jednotlivcami z oblasti kultúry, umenia, športu či vzdelávania a pomáha pri ich prezentácii  nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí...

>> viac informácií

O občianskom združení LECA

Zakladateľmi občianskeho združenia LECA sú producent a organizátor podujatí Andrej Antonio Leca a producent a dramaturg Roberto Leca.

Občianske združenie LECA podporuje umelecky nadané deti a mládež vo veku od 3 do 26 rokov vo všetkých umeleckých odvetviach – hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali svoj talent a jeho rozvíjanie obhájiť. Štipendisti občianskeho združenia LECA sú žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií, víťazi domácich a svetových súťaží, študenti vysokých škôl. Zmyslom projektu je podporovať jedinečnosť a osobitosť každého snaživého dieťaťa, bez rozdielu sociálneho zázemia, vierovyznania a rasy.

>> viac informácií

ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY

Počas roka občianske združenie LECA pripravuje rôzne aktivity, vďaka ktorým štipendisti dostávajú príležitosť prezentovať svoje zručnosti a talent. Za najvýznamnejšiu aktivitu občianskeho združenia LECA je považovaný slávnostný televízny benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty, na ktorom združenie prezentuje širokej verejnosti svoju činnosť, štipendisti majú možnosť predviesť svoje zručnosti a talent po boku významných osobností domácej a zahraničnej umeleckej scény.

>> viac informácií

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY
opäť podporuje mladé talenty Slovenska a Českej republiky

Na začiatku nového školského roku, tak ako každý rok, zakladatelia občianskeho združenia LECA a autori projektu Andrej Antonio Leca a Roberto Leca zorganizovali výberové konanie, ktoré sa konalo na Konzervatóriu v Bratislave.

>> viac informácií

Film – PRÍBEH STOROČIA

Alexander Dubček spolu s generálom Milanom Rastislavom Štefánikom patria k najznámejším Slovákom, resp. Čechoslovákom na svete. Na našich cestách sa často stretávame s tým, že ľudia pri zmienke o Slovensku alebo Československu majú asociáciu s menom Alexandra Dubčeka, s menom politika dobrej vôle, významným Slovákom, ktorý zohral veľkú úlohu v dejinách Európy i celého sveta. S entuziazmom sme začali pracovať na tomto projekte...

>> viac informácií