O nás

Zakladateľmi produkčnej spoločnosti a umeleckej agentúry LECA production sú producent a organizátor podujatí Andrej Antonio Leca a producent a dramaturg Roberto Leca.

Poslaním LECA production je rozvoj kultúrnych a spoločenských hodnôt na Slovensku, rovnako aj vytváranie pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí. Umelecká agentúra LECA production zastupuje mnohé významné osobnosti umeleckej sféry a svojimi aktivitami obohacuje a podporuje kultúrne podujatia na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje s významnými jednotlivcami z oblasti kultúry, umenia, športu či vzdelávania a pomáha pri ich prezentácii  nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Umelecká agentúra LECA production organizuje, resp. sa podieľa na spoluorganizácii a realizácii divadelných predstavení, hudobno-zábavných programov, speváckych vystúpení, koncertov, výstav, plesov a i.

Produkčná spoločnosť LECA production v r. 2010 – 2013 oficiálne zastupovala Nadačný fond Plaváček Deany a Juraja Jakubiskových na Slovensku a bola zakladateľom občianskeho združenia Plaváček Deany a Juraja Jakubiskových na Slovensku. LECA production pre Plaváček zorganizovala 3 ročníky slávnostných benefičných galavečerov pod názvom Vietor do plachiet, ktoré boli odvysielané na Jednotke a Dvojke RTVS.

V marci 2014 bolo založené občianske združenie LECA, ktoré pokračuje v charitatívnych aktivitách, zameraných na podporu talentovaných detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín vo vekovej hranici od 3 – 26 rokov. Sekundárne aktivity o.z. LECA sú zamerané na projekty k podpore seniorov v hmotnej núdzi a k dôstojnému a plnohodnotnému životu zaslúžilých umelcov.

olecaproduction1jpgZa najvýznamnejšiu aktivitu je považovaný slávnostný TV benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty, na ktorom prezentuje LECA širokej verejnosti činnosť, podporovaní štipendisti majú možnosť predviesť svoje zručnosti a talent po boku významných osobností domácej i zahraničnej umeleckej scény. Aktivity LECA production a občianskeho združenia LECA podporilo a zaštítilo viacero významných inštitúcií a osobností – Prvý prezident Slovenskej republiky J.E. Michal Kováč, Prezident Slovenskej republiky J.E. Ivan Gašparovič, prezident Českej republiky J.E. Miloš Zeman, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, Ministerstvo vnútra SR a i.

Produkčná spoločnosť LECA production je zároveň hudobným vydavateľstvom.

V r. 2014 LECA production vydalo a do života uviedlo CD ROZHOVOR DVOCH DUŠÍ gitaristky, skladateľky a speváčky Evy Golovkovej a jej hostí, v r. 2015 vydalo a do života uviedlo CD NA KRÁSNÚ ZAHRADU – výber básní Jána Hollého v interpretácii národnej umelkyne Idy Rapaičovej.