Partneri a mecenáši

Hlavný grantový partner

NadaciaKIA

 

Hlavný mecenáš
SkleneTeplice_logoX

 

Mecenáši

Logo_WertheimXdeutschmannlogomeditradeLogoX2slovenskaposta

 

Reklamní partneri

VLMSRosteodent

Ďakujeme darcom za podporu a pomoc:

Ing. Ladislav Dobrodenka, CSc. s manželkou
Ing. Daniela Pápaiová
JUDr. Edita Gavorová
MUDr. Ľubica Veselá – Zdravé oko, s.r.o.
MUDr. Silvia Timková, PhD, MHA. – prodekanka LF UPJŠ v Košiciach