Partneri a mecenáši

Hlavný grantový partner

NadaciaKIA

 

Hlavný mecenáš

Veselaparadajka-GreenCoop

Mecenáši

Logo_WertheimX PssLogoX SkleneTeplice_logoX meditradeLogoX2slovenskaposta

Reklamní partneri

sppLogo KornatiTribunjLogoeventPRLogo

Ďakujeme darcom za podporu a pomoc:

Ing. Ladislav Dobrodenka, CSc. s manželkou
Ing. Daniela Pápaiová
JUDr. Edita Gavorová
MUDr. Ľubica Veselá – Zdravé oko, s.r.o.
MUDr. Silvia Timková, PhD, MHA. – prodekanka LF UPJŠ v Košiciach