Divadlo jedného herca Milky Zimkovej

Milka Zimková je na profesionálnej divadelnej scéne od roku 1975, kedy ukončila štúdium na bratislavskej Vysokej škole múzických umení. Dva roky nato založila Divadlo jedného herca, s ktorým hosťovala vo viacerých divadlách v Bratislave i Prahe (Divadlo na Korze, V-klub, pražské divadlo Viola a i.) a účinkovala po celom Československu a často krát i v zahraničí.

Milka Zimková je najvýznamnejšou slovenskou predstaviteľkou Divadla jedného herca, je držiteľkou mnohých ocenení najmä v oblasti filmu, rovnako tak je scenáristkou, režisérkou a spisovateľkou. Jej scenár k filmu Pásla kone na betóne (1982) zaujal významného slovenského režiséra Štefana Uhera a tak vznikol v spolupráci s nim film, v ktorom stvárnila Milka Zimková zároveň hlavnú ženskú postavu Johanu Ovšenu. Tento autorský film sa stal kultovým a je označovaný za najúspešnejší slovenský film 80. rokov, ktorý bol ocenený viacerými oceneniami u nás aj v zahraničí. Nemenej úspešným je aj jej ďalší film, ktorý bol akýmsi voľným pokračovaním filmu Pásla kone na betóne a ním je film …kone na betóne z roku 1995.

Milka Zimková hrala aj v mnohých ďalších filmoch, ako napr. Montyho čardáš, Kamarátky, Kosenie Jastrabej lúky a i.

Medzi poslednými oceneniami získala Milka Zimková Veľkú cenu GRAND PRIX na Medzinárodnom festivale Divadla jedného herca v poľskom meste

Wroclaw. Na spomínanom festivale bola rovnako do života uvedená monografia „Milka Zimková – aktorka Slowacka“, ktorú napísal slovenský teatrológ prof. Miloš Mistrík a vydalo ju Európske centrum divadla jedného herca.

V spolupráci s umeleckou agentúrou LECA production momentálne Divadlo jedného herca Milky Zimkovej uvádza tieto monodrámy:

Neveľo nás idze, neveľo nám treba

Čas kikiríkania alebo Bonsuár umelci

Katarína Veľká

Pani Margaréta

Dva krát dva je šesť alebo Komik Cavalcanti