História

Od r. 1997 bol producent Andrej Antonio Leca organizačne a spoločensky aktívny v oblasti športu, kultúry a charity,  aktívne sa venoval riadeniu Slovenskej asociácie silných mužov, Asociácie fitness Gabrhel Trenčín a neskôr Centru seniorov mesta Trenčín, ktoré bolo v tom čase najaktívnejším zariadením pre seniorov na Slovensku.

V r. 2011 so svojim partnerom Robertom Leca založil produkčnú spoločnosť LECA production, s.r.o, ktorej poslaním je rozvoj kultúrnych a spoločenských hodnôt na Slovensku, rovnako aj vytváranie pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí. Umelecká agentúra LECA production zastupuje mnohé významné osobnosti umeleckej sféry a svojimi aktivitami obohacuje a podporuje kultúrne podujatia na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje s významnými jednotlivcami z oblasti kultúry, umenia, športu či vzdelávania a pomáha pri ich prezentácii  nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Umelecká agentúra LECA production organizuje, resp. sa podieľa na spoluorganizácii a realizácii divadelných predstavení, hudobno-zábavných programov, speváckych vystúpení, koncertov, výstav, plesov a i.

Produkčná spoločnosť LECA production v r. 2010 – 2013 oficiálne zastupovala Nadačný fond Plaváček Deany a Juraja Jakubiskových na Slovensku a bola zakladateľom občianskeho združenia Plaváček Deany a Juraja Jakubiskových na Slovensku. LECA production pre Plaváček zorganizovala 3 ročníky slávnostných benefičných galavečerov Vietor do plachiet, ktoré boli odvysielané na Jednotke a Dvojke RTVS.

V marci 2014 bolo založené občianske združenie LECA, ktoré pokračuje v charitatívnych aktivitách, zameraných na podporu talentovaných detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín vo vekovej hranici od 3 – 26 rokov. Sekundárne aktivity o.z. LECA sú zamerané na projekty k podpore seniorov v hmotnej núdzi a k dôstojnému a plnohodnotnému životu vyslúžilých umelcov.

Plagát 100 rokov tanga maly