Ľudská tvár – SLOBODA ALEBO SMRŤ

PLAGAT_LECA_LUDSKATVAR_PREDLZENIE

TLAČOVÁ SPRÁVA

ĽUDSKÁ TVÁR – SLOBODA ALEBO SMRŤ

Prezentácia umelcov Slovenskej a Českej republiky a jedného zástupcu Spojených štátov amerických

Miesto: Bratislavský hrad, III. poschodie

Trvanie výstavy: 23.11. 2021 – 30.04.2022

Vystavujúci:
ALEXYOVÁ FÍGEROVÁ Katarína, BIDELNICOVÁ Mária, BREZINA Slavomír, BUBÁN Stanislav, BUKOVSKÝ Ivan, ČERNÝ Ladislav, ČUTEK Juraj, DZUREK Martin, GUMAN Ľubomír, HERÉNYIOVÁ Soňa, HLAVATÝ Ján, ILAVSKÝ Svetozár, JANKOVIČ Jozef, JIRKŮ Boris, KISSOCZY Katarína, KOMÁČEK Marián, KRÁL Martin, KRÁĽ Fero, KRÁĽ Pavol, KRÁLIK Dušan, LUKÁČ Milan, MOSNÝ Igor, MUCHOVÁ Cleopatra, PACÚCH Dušan, PAVLE Ivan, PIAČKA Igor, POLLÁG Peter, RITTSTEIN Michael, RUDAVSKÝ Andrej, RUDAVSKÝ Ondrej, ml., SRNA Jozef, SZITTAY Róbert, ŠAFÁRIK Martin, TOMANOVÁ Iveta, TRAJTER Jakub, ŤAPÁK Ján, WARHOL Andy

Kurátorka výstavy: PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.
Kreatívny producent, dramaturg: Roberto Leca
Hlavný producent: Andrej Antonio Leca

Záštita výstavy: Heinz Fischer, prezident Rakúskej republiky v rokoch 2004 – 2016, predseda rakúskeho parlamentu v rokoch 1990 – 2002, Rakúsko

Filmová a produkčná spoločnosť LECA production si dala za cieľ vytvoriť filmové dielo, ktoré svetu odokryje udalosti 20. storočia cez príbeh rodiny Alexandra Dubčeka.
Počas vývoja projektu sa team spoločnosti rozhodol pripomenúť si život a odkaz Alexandra Dubčeka ďalšími aktivitami, ktoré považujeme za sprievodné veľkého projektu pod názvom PRÍBEH STOROČIA. Pripomenutím si storočnice narodenia A. Dubčeka spoločnosť LECA production prezentuje výber umelcov na výstave maliarskych a sochárskych diel, téma ĽUDSKÁ TVÁR – SLOBODA ALEBO SMRŤ. Uskutočňuje sa vo výstavných priestoroch Bratislavského hradu. V mnohých dielach vybraných umelcov, aj keď vznikali v priebehu niekoľkých desaťročí, sa odráža táto téma v podobe symbolov ukrižovania, kríža alebo dialógu so smrťou. Vytvorené diela sú poctou k spoločenským udalostiam, ktoré sa odohrali koncom šesťdesiatych, ale aj na začiatku deväťdesiatych rokov. V dobe, ktorá tiež priniesla závažné zmeny v správaní ľudí, postojov, činov ako aj konfrontáciu vlastných konaní so spoločenským dianím. Premeny tváre vyjadrené ľudským vnútorným bojom zobrazili viacerí umelci symbolickou podobou v mnohých variáciách svojich maliarskych a sochárskych prác. Vystavujúci 37 umelci patria k predstaviteľom najstaršej generácie až po najmladšiu a ich diela vznikali v priebehu rokov 1968 až 2021.