O Filme

Poster_HUMAN-FACE_LECA_uprava(2)

Alexander Dubček patrí k najznámejším Slovákom, resp. Čechoslovákom na svete. Na našich cestách sa často stretávame s tým, že ľudia pri zmienke o Slovensku alebo Československu majú asociáciu s jeho menom, s menom politika dobrej vôle, významným Slovákom, ktorý zohral veľkú úlohu v dejinách Európy i celého sveta.

Spoluautor námetu a scenárista tohto projektu Karol Hlávka je známy spisovateľ, scenárista, cestovateľ a slovinista, ktorý sa zaoberá slovenskou a slovanskou históriou. Karol Hlávka je autorom scenára jedného z kultových filmov československej kinematografie Fontána pre Zuzanu.

V rokoch 2015 – 2017 mal účasť na projekte jeden z najvýznamnejších svetoznámych režisérov Andrej Michalkov Končalovskij. „Akúkoľvek periódu akejkoľvek krajiny môžeme analyzovať z rôznych uhlov pohľadu.“ A. Konchalovsky

Vo februári 2018 producent a autor projektu Andrej Antonio Leca o spoluprácu oslovil svetovo uznávaného poľského režiséra a scenáristu Krzysztofa Zanussiho, ktorý účasť na projekte prijal ako umelecký garant konzultant scenára. Účasť maestra Zanussiho je jednoznačným prínosom pre projekt, o čom svedčí jeho mnohostranné dielo, zaoberajúce sa najdôležitejšími problémami ľudstva, jeho otvorenosť voči všetkému novému, veľký rozsah jeho analytického uvažovania a v neposlednom rade jeho vysoká profesionalita.

Režisérom pripravovanej epochy bude svetovo uznávaný juhoslovanský režisér a scenárista Lordan Zafranović, ktorého doterajšie snímky skúmajú tlaky, aké zažívajú obyčajní ľudia za extrémnych historických okolností i fakt, že napádajú najhlbšie korene nacionalizmu a spochybňujú ospravedlnenie historického násilia.

Participácia svetoznámych režisérov Lordana Zafranovića a Krzysztofa Zanussiho v spolupráci s Ľubomírom Paulovičom sú zárukou, že príbeh politika s ľudskou tvárou bude vsadený do širšieho geopolitického pozadia historických udalostí nielen roku 1968 ale i 20. storočia, čo predpovedá, že dielo má šancu obstáť nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v medzinárodnom filmovom svete a tým zviditeľniť Slovensko a jeho neodmysliteľné miesto v Európe.

Napriek tomu, že pôjde o hraný triler, vyžaduje scenár prísne dodržiavanie historických udalostí a osobné výpovede svedkov, osobných priateľov a rodiny Alexandra Dubčeka, štátnikov a historikov. Niektorí z nich sú odbornými poradcami, ktorých účasť dokladáme ich osobnými referenciami.

Cieľom je detailne skúmať osobnosť Alexandra Dubčeka, možnosť pochopiť určité historické súvislosti a procesy. Námet Karola Hlávku a Andreja Antonia Leca k filmovému projektu LECA production, inšpirovaného životom Alexandra Dubčeka, zachytáva aj ideál ľudskosti, vnútornej celistvosti, umenie brániť svoje princípy. Vzhľadom na to, že ide o projekt, ktorého hlavným aktérom je azda najznámejší Slovák/Čechoslovák/ vo svete – Alexander Dubček, veríme, že jeho príbeh v kontexte svetových pohybov 60. rokov a nových myšlienok o slobode ľudstva má osloviť aj súčasnú zložitú dobu a azda aj ponúknuť východiská z jej chaosu. Svet, v ktorom žijeme, ovplyvnili viac, či menej udalosti v pohnutých šesťdesiatych rokoch a vtedajšie Československo bolo jedným z najvýraznejších symbolov týchto revolučných zmien.

Výnimočnosť Dubčekovho chápania politiky a jej presadzovania do života, jeho obrovská ľudská príťažlivosť mu otvárali dvere do pomyselných politických nebies.

Vízia socializmu s ľudskou tvárou bola najväčším Dubčekovým prínosom pre nové vnímanie politickej kultúry a politiky všeobecne. Hlboko ľudský, a môžeme povedať aj jemný muž pri obrane politických záujmov vlastného štátu však nebol schopný ľudskými prostriedkami vzdorovať tankom. Dubček bol muž, ktorý chcel ľudom ukázať ľudskú tvár systému, ktorý bol dovtedy v jeho štáte direktívne riadený odinakiaľ. Muž, ktorý nemal vopred premyslené gestá ani úsmevy na objednávku, manžel ktorý žil v harmonickom vzťahu so svojou ženou Annou, a otec troch synov. Vo voľnom čase sa venoval svojej záhrade, obstrihával stromy, mal rád klasickú hudbu. Málo, alebo veľa? Na pochopenie človeka s ľudskou tvárou dosť. A či na politika? Možno niekde v podvedomí politických rozhodnutí je iste zakomponovaný aj tento harmonický rozmer jeho osobnosti.

Známy slovenský spisovateľ, publicista a novinár Drahoslav Machala vo svojom diele Veterné topánky. Kniha o Taliansku v časti o Alexandrovi Dubčekovi napísal: „Odišiel rytier nádeje a s ním jedinečné politické posolstvo vizionára sociálnej solidarity, šľachetného humanizmu. Tí, čo majú dar vidieť za roh, pochopili, že v Európe je o Človeka menej.„

LECA production verí, že spoločnými silami a podporou partnerov, štátnych inštitúcií i jednotlivcov sa podarí doviesť projekt do cieľa.

Zámerom je predstaviť film v roku 2021 pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.

Projekt je producentsky budovaný ako medzinárodná koprodukcia (Česká republika, Kirgizsko, Ruská federácia, Taliansko, Turecko, Nórske kráľovstvo, USA a štáty bývalej Juhoslávie).

Časový a vecný harmonogram realizácie:

Termín realizácie: 2015 – 2021

Vývoj: 2015 – 2019

Produkcia: 2020

Post produkcia: 2020 – 2021

Predstavenie filmu: 2021

Plánovaná premiéra: Jar 2021