História

Produkčná spoločnosť a umelecká agentúra LECA production, s.r.o bola založená v r. 2011 spoločníkmi Andrejom Antoniom Leca a Robertom Leca. Ich poslaním je rozvoj kultúrnych a spoločenských hodnôt na Slovensku, rovnako tiež vytváranie pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí. Umelecká agentúra LECA production zastupuje mnohé významné osobnosti umeleckej sféry a svojimi aktivitami obohacuje a podporuje kultúrne podujatia na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje s významnými jednotlivcami z oblasti umenia a pomáha pri ich prezentácii  nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Umelecká agentúra LECA production organizuje, resp. sa podieľa na spoluorganizácii a realizácii divadelných predstavení, hudobno-zábavných programov, speváckych vystúpení, koncertov, výstav a i.

Produkčná spoločnosť LECA production v r. 2010 – 2013 oficiálne zastupovala Nadačný fond Plaváček Deany a Juraja Jakubiskových na Slovensku a bola zakladateľom občianskeho združenia Plaváček Deany a Juraja Jakubiskových na Slovensku. LECA production pre Plaváček zorganizovala 3 ročníky slávnostných benefičných galavečerov Vietor do plachiet, ktoré boli odvysielané na obrazovkách RTVS.

V roku 2014 bolo založené občianske združenie LECA, ktoré pokračuje v charitatívnych aktivitách, zameraných na podporu talentovaných detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín vo vekovej hranici od 6 do 26 rokov.

Plagát 100 rokov tanga maly MojaPrazskajar