Štipendisti

Dňa 30.septembra 2016 zakladatelia organizácie Andrej Antonio Leca a Roberto Leca zorganizovali výberové konanie do štipendijného programu  na školský rok 2016/2017. Mladé talenty prišli prezentovať svoje zručnosti na Konzervatórium v Bratislave, s ktorým organizácia úzko spolupracuje. Zúčastnilo sa spolu takmer 80 uchádzačov. Najmladšou uchádzačkou bola 8-ročná huslistka z Bratislavy a naopak najstarším uchádzačom bol 23-ročný gitarista, študent Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Výberového konania sa zúčastnili deti a mládež z Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického aj Prešovského kraja a niekoľko uchádzačov z Českej republiky. Uchádzači rozozvučali najrôznejšie hudobné nástroje, predstavili sa študenti herectva s pripravenými etudami či recitáciou, boli predvedené rôzne tanečné kreácie, prezentovali sa študenti spevu a napokon aj talenty v oblasti výtvarného umenia.

Správna rada spolu s Umeleckou radou napokon rozhodli a zaradili 67 uchádzačov, ktorých o.z. LECA podporuje v aktuálnom školskom roku.

Štipendisti o.z. LECA

stipendistiobr