Štvorlístok pre talenty

1. Ročník
2. Ročník

Počas roka občianske združenie LECA pripravuje rôzne aktivity, vďaka ktorým štipendisti dostávajú príležitosť prezentovať svoje zručnosti a talent.

stvorlistokuvodZa najvýznamnejšiu aktivitu občianskeho združenia LECA je považovaný slávnostný televízny benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty, na ktorom združenie prezentuje širokej verejnosti svoju činnosť, štipendisti majú možnosť predviesť svoje zručnosti a talent po boku významných osobností domácej a zahraničnej umeleckej scény.

„Pre našich štipendistov, deti a mládežníkov účinkovanie v takomto galaprograme a spolupráca s významnými umeleckými osobnosťami predstavuje veľkú satisfakciu a motiváciu do ďalšej práce a štúdia. Niekoľko rokov sa venujeme tejto činnosti a sme svedkami toho, ako sa z týchto detí, mladých ľudí, stávajú osobnosti, zodpovedné k štúdiu a k životu, odhodlané ďalej na sebe pracovať, aby dosiahli svoj vysnívaný sen a etablovali sa v živote. To je zas satisfakcia pre nás, a preto sa tejto činnosti venujeme so zanietením. Nie vždy je to ľahké, ale aj prekážky nás posúvajú dopredu a našťastie sa vždy nájdu ľudia, ktorým záleží na spoločnosti a nie je im ľahostajný osud takýchto výnimočných mladých ľudí, ktorí majú schopnosti, ale bez pomoci iných – nás, nemajú možnosti na ich rozvoj.“ Andrej Antonio Leca a Roberto Leca.

Aby sa mohol tento charitatívny projekt naďalej rozvíjať, prijímať do svojho štipendijného programu ďalšie talentované deti, dávať im príležitosť realizácie a podporovať ich v štúdiu a v rozvoji talentu, napokon realizovať samotný slávnostný benefičný galavečer, k tomu je nevyhnutná pomoc od sponzorov, darcov a sympatizantov, ktorí sú ochotní a schopní podať pomocnú ruku.

Pre partnerov a mecenášov je súčasťou galaprogramu odovzdávanie darovacích finančných šekov priamo na javisku, kde mecenáši/ sponzori tak dostanú priestor vyjadriť dôvod svojho rozhodnutia podpory projektu a rovnako priestor na reklamu svojich podnikateľských aktivít.

zlava-andrej-leca-prof-eva-blahova-juraj-lelkes-silvia-lakatosova-blanka-matragi-sisa-lelkes-sklovska-zora-czoborova-a-roberto-lecaSúčasťou slávnostného benefičného galaprogramu je tiež exkluzívna módna prehliadka úspešných žien, podporovateliek o.z. LECA, reprezentujúcich spoločenský, politický, kultúrny, vedecký a podnikateľský život na Slovensku, v Českej republike a v zahraničí.

Základnou dejovou líniou je príbeh zo slovanskej mytológie, ktorý je leitmotívom galaprogramu. Tento príbeh na základe námetu Roberta Leca, ktorý je zároveň i dramaturgom programu, spracováva renomovaný filmový a divadelný scenárista Karol Hlávka, ktorý je známy hlavne svojim kultovým filmom Fontána pre Zuzanu. Slovanská mytológia je všeobecne v akomsi zabudnutí, resp. v „závese“ za mytológiou gréckou a rímskou. Vzhľadom k tejto skutočnosti sme sa rozhodli využiť príbeh zo slovanskej mytológie, ktorý rámcuje jednotlivé vystúpenia detí a profesionálnych umelcov.

3.ročník slávnostného česko-slovenského televízneho benefičného galavečera sa bude realizovať dňa 24.marca 2017 v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava. Záštitu nad projektom udelil prezident Českej republiky J.E. Miloš Zeman, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a komisárka pre deti SR Viera Tomanová.