Generálporučík Ing. Alojz Lorenc, CSc.

alojz-lorenc

  • Nar. : 21. júna 1939 v Trenčíne

  • Bývalý náčelník Štátnej bezpečnosti – československej tajnej polície v časoch komunistickej diktatúry . Prakticky celú svoju kariéru pôsobil v bezpečnostných zložkách. Po absolutóriu niekoľkých vojenských škôl a kurzov nastúpil v roku 1970 na ministerstvo vnútra ČSSR, kde pracoval v osobitnom odboru, neskôr správy Federálneho ministerstva vnútra. Alojz Lorenc sa venoval kryptografii. Riadil vývoj šifrovacieho automatu, ktorého bol autorom. Svojimi nadriadenými bol opakovane výborne hodnotený a rýchlo postupoval nahor po kariérnom rebríčku. V roku 1977 sa stal náčelníkom špeciálnej správy ZNB, čo bol Ústredný orgán šifrovať služby ČSSR . Od 1. mája 1980 velil správe ZNB hl. mesta Bratislavy a západoslovenského kraja.
  • Najvyššieho postu dosiahol generál Lorenc v roku 1985 , kedy sa stal prvým námestníkom ministra vnútra Vajnar . Spočiatku (do roku 1988) generál Lorenc riadil Správu ekonomickej kontrarozviedky a Správu vnútorné kontrarozviedky, tiež ale Vysokú školu ZNB a Technickú správu FMV, Správu vývoja automatizácie, Zvláštne správu (Ústredný orgán šifrovať služby štátu) a Technickou správu (vývoj spravodajskej techniky). Od reorganizácie ŠtB v roku 1988 mu boli podriadené najmä Hlavná správa kontrarozviedky, Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky a Správa kontrarozviedky v Bratislave. Riadil a komplexne kontroloval protišpionážnej, ekonomickú, vojenskú i politickú kontrarozviedka prácu v celom Československu.
  • V priebehu nežnej revolúcie vydal generál Lorenc rozkaz, podľa ktorého nemajú zložky ŠtB nijako zasahovať do situácie. Tento rozkaz neskôr odôvodnil tým, že nechcel viac pobúriť občanov. Neskôr nariadil skartáciu mnohých dokumentov z archívu ŠtB. Po revolúcii bola ŠtB zrušená a generál Lorenc z radov bezpečnostných zložiek prepustený.
  • Po roku 1990 sa Alojz Lorenc zaoberal komerčné poradenskou činnosťou v oblasti IT bezpečnosti. Neskôr niekoľko rokov pracoval ako riaditeľ firemných rizík pre investičnú skupinu Penta. Alojz Lorenc o úlohe a akciách MV a ŠtB vydal knihu Ministerstvo strachu? Neskartované spomienky generála Lorenca (Bratislava, 1992 ). V roku 2000 vydal spoločne so spisovateľom Pavlom Janík ďalšiu knihu.

<< späť