prof. PhDr. Ivan LALUHA, CSc.

Ivan Laluha - foto

Odborný historický konzultant

Narodil sa 21.11.1932 v Tekovských Lužanoch.

Ľudovú školu vychodil v Starej Turej a v Bošanoch, gymnázium v Banskej Bystrici, Topoľčanoch a vo Zvolene.
Vysokoškolské štúdium histórie absolvoval v Odese a v Moskve (1951-1957), postgraduálne sociológiu v Belehrade (1967). Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v rokoch 1957-1958.

V rokoch 1959-1970 a 1990-2009 na Vysokej škole ekonomickej (Ekonomická univerzita) v Bratislave.
Členom KSČ bol od roku 1951. Na mimoriadnom protiokupačnom zjazde strany v auguste 1968 bol zvolený za člena ÚV KSS. Jeseň 1968 – jeseň 1969 pôsobil ako vedúci jeho oddelenia pre politický systém. V roku 1970 počas previerok a čistiek bol za účasť na reformnom procese vylúčený zo strany a musel opustiť fakultu. Mal zákaz publikovať, prednášať a verejne vystupovať. V rokoch 1970 -1990 pôsobil na Výskumnom ústave životnej úrovne a Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce. Kandidátska práca (1967) a docentská habilitačná (1968) sú orientované na sociálno-ekonomické a politické dejiny Slovenska. Inauguračná na problematiku kvality života (2005).
Počas tzv. normalizácie sa zúčastňoval na disidentskej činnosti ako blízky spolupracovník Alexandra Dubčeka.

Po novembri 1989 bol znovu verejne činný. V rokoch 1990-1992 bol za klub Obroda Slovenska v rámci VPN poslancom Federálneho zhromaždenia a predsedom sociálneho a kultúrneho výboru SĽ FZ. V rokoch 1992-1994 bol za HZDS poslancom NRSR a predsedom jeho zahraničného výboru. Aktívne pôsobil pri uzatváraní parlamentnej diplomacie SR a prvých kontaktoch s európskymi integračnými zoskupeniami a jej členskými štátmi.
Vo voľbách na jeseň 1994 už nekandidoval. Pôsobil na Ekonomickej univerzite, prednášal problematiku sociálneho rozvoja a kvality života.

Pôsobil v Spoločnosti Alexandra Dubčeka ako jej viceprezident. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácií, vedeckých konferencií, projektov, relácií, pamätných dní a výstav venovaných Alexandrovi Dubčekovi a jeho odkazu.

Vyznamenania:
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy udelený prezidentom republiky pri príležitosti 10.výročia Ústavy SR za celoživotný prínos v oblasti politiky a za rozvoj demokracie v Slovenskej republike, Cena SAV za popularizáciu vedy v roku 2002 za publikáciu: Alexander Dubček – od totality k demokracii, prémia Slovenského literárneho fondu za prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí (2003), čestný občan obce Uhrovec (2001), pamätná medaila k 10.výročiu založenia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (2007), pamätná medaila Bolonskej univerzity pri 915.výročí vzniku univerzity a 15.výročí udelenia čestného doktorátu A. Dubčekovi (2003), pamätná medaila mesta Rím, zlatá medaila pri 60.výročí vzniku Ekonomickej univerzity v Bratislave (2000), zlatá medaila za rozvoj Národnohospodárskej fakulty EU v Bratislave (2007).

<< späť