Andrej Antonio Leca

aleca

Producent a spoluautor námetu

Narodený 21.07.1980 v Trenčíne

Od svojich sedemnástich rokov organizačne a spoločensky aktívny v oblasti športu, kultúry a charity. Niekoľko rokov manažoval Slovenskú asociáciu silných mužov, Asociáciu Fitnes Gabrhel Trenčín, spolupracoval s UNICEF a inými charitatívnymi organizáciami. Spoluorganizoval okrem množstva ďalších významných súťaží aj Svetový pohár silných mužov v spolupráci s TV Eurosport, manažoval sieť fitnes centier v Trenčianskom kraji, neskôr Centrum seniorov mesta Trenčín, ktoré bolo v tom čase najaktívnejším zariadením pre seniorov na Slovensku.

V r. 2011 so svojim partnerom Robertom Leca založil produkčnú spoločnosť LECA production, ktorej je konateľom a pôsobí ako producent a organizátor národných i medzinárodných umeleckých projektov.

Od r. 2014 je predsedom Správnej rady občianskeho združenia LECA, ktoré pokračuje v charitatívnych aktivitách, zameraných na podporu talentovaných detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín.

V rámci jeho činností v oblasti aristokracie v r. 2018 stál pri obnovení Slovenského Kráľovského Združenia, kde zastáva post Slovenského Kráľovského Kancelára.

Za svoje zásluhy bol v r. 2014 menovaný Cisársko – kráľovskou rodinou Lascaris Comnenus za Exarchu Imperiálneho Rytierskeho rádu Konštantína Veľkého a sv. Heleny (2014) a Jeho Excelenciou Princom Juanom Arcadiom Lascaris Comnenus, Dr.h.c. za Rytiera Rytierskeho rádu sv. Eugénia z Trebizondu (2013) a člena Byzantskej Univerzity. V roku 2017 so svojim kolegom a partnerom obdržal ocenenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Plavčana.

 

Výber z doterajších aktivít: spoluzakladateľ Slovenského pohára silných mužov (viac ako 30 národných súťaží) a Pohára Slovanov, besedy v meste Trenčín so známymi osobnosťami (Marína Kráľovičová, František Kovár, prvý prezident SR Michal Kováč a i.), 3 ročníky športovo-benefičných galavečerov Večer hviezd v Trenčíne pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, 3 ročníky slávnostných TV benefičných galavečerov Vietor do plachiet, slávnostné otvorenie butiku svetoznámej Blanky Matragi v Bratislave (r.2012), Európska konferencia podnikateliek a manažérok (r. 2013), 4 ročníky slávnostných TV benefičných galavečerov Štvorlístok pre talenty, podujatia pre mestá a obce na Slovensku s osobnosťami domácej a zahraničnej umeleckej scény (Marcela Laiferová, Milka Zimková, Pavol Hammel, Květa Fialová, Mája Velšicová, Sisa Sklovská, Pavel Trávníček, Jitka Frantová Pelikán, Otokar Klein a i.), vernisáže výstav výtvarných diel, Bulharsko-slovenský Jarný ples pod záštitou veľvyslankyne Bulharska na Slovensku J.E. Yordanky Chobanovej, medzinárodné tanečno-divadelné predstavenie 100 ROKOV TANGA v réžii Alfonsa Venerosa, mimoriadne divadelné predstavenie Moja Pražská jar v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou pod vysokým patronátom Exprezidenta Talianskej republiky J.E. Giorgia Napolitana, záštitou Prezidenta Českej republiky J.E. Miloša Zemana, Primátora Bratislavy Iva Nesrovnala a Veľvyslanectva Talianskej republiky na Slovensku a i.

<< späť