Jana Liptáková

Jana Liptáková - fotodramaturg

Narodila sa v roku 1943 v Plavnici.

V rokoch 1961-1971 pracovala ako odborná pracovníčka pre folklór v okresných a krajských osvetových zariadeniach. V Slovenskej Televízii pôsobila ako dramaturgička takmer 30 rokov:

1971 – 1974 dramaturgička pre folklór v STV Košice, 1974 -1999 v STV Bratislava (v redakcii filmových a dramatických programov, 1995 – 1996 šéfredaktorka Producentského centra umeleckých programov). Dramaturgicky sa podieľala na vyše 500 televíznych reláciách (chvíľky poézie, literárne programy, kompozície, malé televízne hry, hrané televízne inscenácie, hrané filmy, prevzaté predstavenia z divadiel, zábavné programy, folklórne relácie a i.), autorsky asi na 40 programoch.

S režisérom Jozefom Bednárikom vytvorila 50 televíznych inscenácií. V rokoch 1995-1999 spolupracovala na asi 50 programoch Gala Borisa Filana. Z ocenených filmov spomenieme: Pustý dvor (Cena MFF Zlatá Praha,1979), Hanča, Janko, Lucia (Bronzová harfa na festivale v Dubline, 1976), slovenský film z Vojvodiny v Srbsku Mišo (Cena za scenár a dramaturgiu na MFF Zlatá Praha,1986), Neodchádzaj nocou letnou (Cena ústredného riaditeľa ČST, 1986), Syn človeka (Cena ministerstva práce a sociálnych vecí,1988), dvakrát dostala Telemúzu za dramaturgický počin roka.

Autorsky spolupracuje s divadlami a so Slovenským rozhlasom.

Od roku 1990 pôsobila externe ako dramaturgička v divadlách: DAB v Nitre (pôvodné slovenské muzikály Pacho sa vracia, Mária Stuartová, Báthoryčka, Adam Šangala; Jozef Mak, S láskou sa neradno zahráva ), Štátne divadlo v Košiciach (muzikál Niekto to rád horúce, Kto sa bojí Virginie Woolfovej, Pani úsvitu, Idiotka, Veľmi tiché AVE, Aby bolo jasné), DJZ v Prešove (Cigánsky barón, Báthoryčka, Posledná cigara), DJGT vo Zvolene (Lakomec, Klamár, Lýsistrata, Už ti nikdy nenaletím, Rozum, Boogie and blues), SĽUK (Haravara, Čarovné husle o Cinka Panne), Divadlo Nová Scéna (František z Assisi, Báthoryčka), Mestské divadlo Žilina (Lomidrevo, Bravo Mozart), Divadlo West v Bratislave (Muž na zjedenie).

Osem rokov dramaturgicky a organizačne pripravovala Cenu Jozefa Krónera.

Od roku 2000 pracuje v Národnom osvetovom centre v Bratislave, kde pôsobila a pôsobí ako dramaturgička V-klubu, tajomníčka pre vonkajšie vzťahy,programová riaditeľka Folklórneho festivalu Východná, umelecká šéfka DJGT vo Zvolene či námestníčka generálneho riaditeľa Národného osvetového centra.

V roku 2016 obdržala z rúk ministra kultúry SR Mareka Maďariča Cenu ministra kultúry SR za celoživotný prínos v oblasti umenia a v tom istom roku Cenu literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadelnej tvorby.

<< späť